Søk om kort

  • Ingen årsavgift
  • 40 ø/l rabatt på drivstoff (inkl. mva. på pumpepris)
  • 15 % rabatt på alle Nordic Choice Hotels i helger og ferieperioder
  • 20 % rabatt på bilvask
  • Selvvalgt PIN-kode
  • Inntil 45 dager rentefri kreditt

Søk online med BankID, så får du kortet rett i postkassen. Du får instruksjoner på SMS om hvordan du velger PIN-kode. Når PIN-kode er valgt, sender vi deg kortet ditt.